2016

DỰ ÁN GIẢI QUYẾT NGẬP DO TRIỀU KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH CÓ XÉT ĐẾN YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – GIAI ĐOẠN 1
– Quy mô: 6 cống ngăn triều lớn và các cống nhỏ, 7,8 km đê kè
– Vị trí: Tp. Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ
– Công suất: 151,95 MW
– Vị trí: Ninh Thuận

0906.323.063
chat-active-icon
chat-active-icon