Năng lượng

TỔNG QUAN

Hiện nay, một trong những mục tiêu ưu tiên của Việt Nam là phát triển năng lượng tái tạo để giảm dần sự phụ thuộc vào các dạng năng lượng phát điện truyền thống. Theo đó, ngành Năng lượng Araha Group chú trọng phát triển đồng bộ các dạng năng lượng, đặc biệt nguồn năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Đồng thời, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến sự phát triển bền vững.

Ngành Năng lượng Araha Group đã và đang trên hành trình thực hiện theo định hướng phát triển với tầm nhìn đến năm 2025, trở thành tổ chức tư nhân hàng đầu về năng lượng sạch tại Việt Nam, phát triển theo các chuẩn mực quốc tế, sẵn sàng cùng Năng lượng Việt Nam đón đầu những cơ hội trong thời gian tới.

quy mô hoạt động

THẾ MẠNH

  • NHIỆT ĐIỆN: 09 nhà máy đồng phát nhiệt điện từ bã mía (tổng công suất đạt 152MW).
  • THỦY ĐIỆN: 11 nhà máy thủy điện với tổng công suất 127,4 MW
  • ĐIỆN MẶT TRỜI:    
        + Điện mặt trời: 02 nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam – Thừa Thiên – Huế và Krông Pa (Gia Lai) đã đi vào vận hành trong năm 2018 với tổng công suất khoảng 120 MWp. Đến tháng 6 năm 2019, ngành Năng lượng Araha Group tiếp tục đóng điện 5 Nhà máy công suất 259,4 MWp. 
        + Điện mặt trời mái nhà: Hơn 100 công trình với công suất 25,4 MWp trải dài khắp Việt Nam và các nước lân cận: Lào, Campuchia…
  • ĐIỆN GIÓ: Hiện dự án đang trong giai đoạn hoàn tất tục pháp lý và công tác chọn thầu; chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy với công suất tối đa đạt 70 MW